Containerverhuur - afbraakwerken - grondwerken en containerpark voor particulieren en professionelen

Wij verwerken uw afval op een groene ecologische wijze zo houden we onze omgeving rein

Privacy en Cookies

Privacyregels

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (= AGV, van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven bij de verwerking van persoonsgegevens van hun klanten en dit om hun privacy te beschermen (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).
 

Wie zijn wij?

De verwerkingsverantwoordelijke

De “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens is de volgende rechtspersoon:
C.K.&CO TRANSPORT& RECYCLING BVBA BE0826963503

KWATRECHTSTEENWEG 164

9230 WETTEREN

 

Waarom gebruiken we uw gegevens?

Doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens, al dan niet elektronisch, voor legitieme contractuele, zakelijke en veiligheids-/beveiligingsdoeleinden.
Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

 • Aanvragen voor informatie;
 • De verlening van onze diensten;
 • Klantcommunicatie.

Welke gegevens verzamelen we van de klant?

Categorieën persoonsgegevens

Algemene gegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot de klant op basis waarvan de klant kan worden geïdentificeerd.
Om de genoemde doeleinden te bereiken, omvat de verwerking van uw persoonsgegevens onder meer het volgende:

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, bedrijfsnummer, enz.);
 • Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, …);
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, …);

Gevoelige gegevens

Wij verbinden ons ertoe geen persoonlijke, gevoelige gegevens te verwerken.

 

Hoe gebruiken we uw gegevens?
Met wie delen we uw gegevens?

Bronnen en oorsprong van persoonsgegevens

Wanneer de contractuele relatie begint, is het waarschijnlijk dat de initiële gegevens van de klant zelf afkomstig zijn. Door de site te bezoeken en deze formulieren in te vullen, aanvaardt u dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken zoals hieronder beschreven.
 

Toegang tot persoonsgegevens

Intern gebruik
Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan de  verschillende werknemers die de dienstverlening uitvoeren.

Extern gebruik.
Voor bepaalde legitieme redenen kunnen de persoonsgegevens van onze klanten door derden worden verstrekt of zelfs verwerkt. Wij zorgen ervoor dat deze de AVG-regelgeving naleven.

Bewaartermijn van de gegevens

Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens veilig worden bewaard voor de hierboven beschreven doeleinden en dat de wettelijke termijnen niet worden overschrijden.

Wat zijn uw rechten?

Rechten van de klant

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op toegang (Art. 15 van de AVG)
 • Recht op rechtzetting (Art. 16 van de AVG)
 • Recht om te worden vergeten (Art. 17 van de AVG) en het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 van de AVG)
 • Recht op gegevensoverdracht (Art. 20 van de AVG)
 • Recht op bezwaar (Art. 21 en 22 van de AVG)
 • Recht om een klacht in te dienen (Art. 77 van de AVG)

 

Wat is onze verbintenis?

Onze verbintenis

Wij beschermen de klantgegevens tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik, wijzigingen, onwettige of accidentele vernietiging en onbedoeld verlies.

Procedure bij inbreuken

Mocht er sprake zijn van een inbreuk dan wordt de leidinggevende hiervan steeds onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien de inbreuk een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de klant, zal de leidinggevende de betrokken klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen.
Wij verzekeren ook dat de nodige stappen worden ondernomen om de privacycommissie van de inbreuk in kwestie op de hoogte te brengen binnen 72 uur na kennis te hebben genomen van de inbreuk, tenzij de inbreuk geen hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van de klant. (Art. 32-34 van de AVG).

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.

 

Cookieverklaring

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn minuscule tekstbestanden die opgeslagen worden op de computer van de gebruiker bij het bezoeken van een website. 

Sommige van deze cookies onthouden de functionele voorkeuren van de surfer zoals bijvoorbeeld de taalkeuze. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website.

 

Welke cookies en waarom?

Wij maken zowel gebruik van cookies voor functionele als voor analytische doeleinden. Deze cookies dienen louter en alleen om de gebruikservaring van de bezoekers van onze website te verbeteren. Er worden zeker geen persoonsgegevens verzameld via cookies.

De functionele cookies hebben als voordeel dat de bezoeker zijn voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven, zodat de website makkelijker te gebruiken is.

Deze website maakt tevens gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Cookies verwijderen en uitschakelen

Via de browserinstellingen op uw computer kan u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg de help functie van uw browser of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg. 

Als u deze cookies verwijdert of weigert, kunt u misschien niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken.