Grondwerken

C.K. & CO GROND-EN AFBRAAKWERKEN BVBA

verzorgt al uw grondwerken.zeefwerken,...

Wij verzorgen ook het vervoer van zand, grind, gestabiliseerd zand,

beton met BETONMIXER,...ook op ZATERDAG EN VERLOF

 ONZE ERVARING ZORGT VOOR DESKUNDIG UITGEVOERD WERK

 voor meer info contacteer  Cedric Kennof : 0475/920873 of

per mail grondenafbraakwerken@cedrickennof.be