Grondwerken

C.K. & CO GROND-EN AFBRAAKWERKEN BVBA

verzorgt al uw grondwerken.zeefwerken,...

Welke diensten bieden wij aan?

  • Uitgraven van vijvers, zwembaden,...
  • Het bouwrijp maken van percelen.
  • Leveren en plaatsen van septische en regenwaterputten.
  • Voorbereidende werken i.v.m. funderingen, rioleringen,...
  • Ophogen van terreinen met Copro-gekeurd zeefzand, gebroken mengpuin, gebroken betonpuin, ...

Wij verzorgen ook het vervoer van zand, grind, gestabiliseerd zand,

beton met BETONMIXER,...ook op ZATERDAG EN VERLOF

 ONZE ERVARING ZORGT VOOR DESKUNDIG UITGEVOERD WERK

 voor meer info contacteer  Cedric Kennof : 0475/920873 of

per mail [email protected]